Gå til hoved-indhold

Praktiske oplysninger

Indmeldelse

Kig under opskrivning.

Udmeldelse

Skal du have dit barn meldt ud af Femstjernen, gøres dette skriftlig/mail til lederen via vores hjemmeside under punktet opskrivning.

Vi har en måneders opsigelsesvarsel, i forhold til vores vedtægter.

Intranet

I Femstjernen bruger vi et intranet, der hedder Famly. Dette virker i form af en APP. Du får adgang tilsendt på mail, så husk at aflevere din mail adresse til lederen. Famly bruger vi til at registrere børn, når de kommer og går, og det skal du som forælder gøre på de ophængte skærme. Derudover bruger personalet Famly, til at sende billeder og information om dagligdagen, ligesom du som forælder kan sende beskeder til personalet og leder. Famly er et lukket system, hvor udelukkende forældre og personalet i Femstjernen har adgang til oplysningerne.

Personale og Leder besvarer ikke på henvendelser/kommentarer via Famly, som er for hele huset. Så har du spørgsmål/kommentarer til et opslag, som du ønsker svar på fra personale eller leder, kan du skrive privat besked på Famly eller tage personlig kontakt.

Når dit barn starter i Femstjernen

Vi forventer at du og dit barn har været på besøg, inden dit barn starter i institutionen. Aftal gerne med personalet på den pågældende stue, hvordan opstarten skal foregå.

At give en fast opskrift kan vi ikke, da børn jo heldigvis er forskellige. Du skal regne med at være i huset sammen med dit barn nogle formiddage, og derefter lade barnet være alene med personalet i nogle timer. Derefter må du med dit kendskab til dit barn, lave aftaler med personalet.

Mødetid/afhentning

Du kan aflevere dit barn fra huset åbner kl 6.00 til kl 9.00. Ønsker du at aflevere dit barn senere end 9.00, vil personalet gerne have besked. Dette kan gøres via Famly, eller personligt til personalet. Dette er for at tage hensyn til aktiviteter/ ture med børnene.

Når du har checket barnet ind på Famly, vælges afhentningstidspunkt. Det kan jo selvfølgelig hænde en gang imellem, at man kan blive nødt til at ændre dette. Ved ændring kan du skrive en besked til personalet på Famly, eller ringe til os.

Husets opdeling

Vi har gruppeopdelt Femstjernens børn i 4 grupper. Solstrålerne og Månestrålerne er de mindste vuggestuebørn. Regnbuerne er de ca. 2 – 4 årige, og Regndråberne de ældste børn i huset. Da de ældste jo altid kommer videre fra børnehave til Før-skole i maj måned, vil alderen på børnene i grupperne være påvirket af dette. Personalet sørger for at fordele et skift imellem grupperne, og informerer forældrene når et gruppeskift nærmer sig for dit barn.

Fri og sygemelding

Vi kan ikke modtage syge børn i Femstjernen. Det kan selvfølgelig være vanskeligt at vide om barnet er ved at blive syg. Snak med personalet, om hvordan du oplever dit barns trivsel, så har vi et bedre udgangspunkt for at vide, hvad vi skal kigge efter. Har barnet feber, eller ikke kan følge rytmen i huset, ringer vi til forældrene, som må hente deres barn. I øvrigt henviser vi til vores sygepolitik, som er at finde på vores hjemmeside.

Medicin

Vi må som udgangspunkt ikke give børnene medicin i Femstjernen. Hvis barnet får medicin for en kronisk lidelse f.eks. astma o.l. kan vi give medicin, hvis der medfølger en udførlig lægelig beskrivelse, om hvordan medicinen skal gives. Husk også tydeligt navn på medicinen.

Bliver barnet syg i løbet af dagen, ringer vi til forældrene, som må sørge for at få barnet hentet hurtigst muligt.

Fødselsdage og kostpolitik

Vi holder fødselsdag for alle børn i Femstjernen. Dette bliver holdt sammen med barnets gruppe, hvor fødselsdagsbarnet gerne må dele ud. Vi er som udgangspunkt et sukkerfrit hus, men ved fødselsdage i regnbuerne og regndråberne må børnene give 1 ”sød” ting, f.eks kage eller bolle m. pynt. Solstrålerne og Månestrålerne er helt ”sukkerfrie”.

Legetøj/sovedyr

Fredag er i øjeblikket legetøjsdag. Vi har i perioder givet børnene lov til at have legetøj med hver dag, men oplevede at det gav problemer med at skulle overgå hinanden. Så i øjeblikket prøver vi med legetøj kun om fredagen. Vi beder om, at dette bliver respekteret. På den måde er det muligt for børnene, at vise deres kammerater deres yndlingslegetøj.

 

Sovedyr må medbringes hver dag. Der må også gerne ligge et sovedyr, som så hører til i Femstjernen

Opslag / info

Vi vil primært informere forældrene via Famly. Vi har erfaring for at det også kan være nødvendigt med et opslag af og til, men dette vil også altid blive sendt ud på Famly.

Solcreme

Om sommeren, når der er UV varsel, forventer vi at børnene møder op og er blevet smurt med solcreme om morgenen. Barnet medbringer egen solcreme med navn på, som skal ligge i barnets garderobe. Femstjernen sørger for at børnene bliver smurt ved frokosttid. Husk at give personalet besked hvis dit barn ikke kan tåle solcreme.

Skiftetøj

Der skal ved barnets garderobe plads være skiftetøj. Vi har ikke ekstra skiftetøj i Femstjernen, så det er vigtigt at kassen er fyldt godt op. Vi vil hænge det våde eller beskidte tøj i en pose ved barnets plads, det er så også tegn på at der skal fyldes op igen☺ Især i vådt og sjappet vejr er det nødvendigt at fylde godt op, og så selvfølgeligt i renlighedsprocessen.

Om fredagen tømmes garderoben så der kan blive gjort godt rent.

Husk at have navn i dit tøj og sko.

Sko frit på stuerne

Vi går ikke med sko på i stuerne. I gangarealerne og garderoberne må vi have sko på. Der er blå ”futter” ved indgangene, I forældre kan tage over jeres sko, hvis det er nødvendigt.

Udflugter

Vi tager på turer i Femstjernen og information omkring turen vil ske via Famly. Vi forventer at barnet medbringer turmadpakker i den forbindelse samt har en taske, som barnet selv kan bære.

Udflugternes mål og varighed bliver tilrette lagt efter børnenes aldre.

Vi tager også gerne hjem til fødselsdage fra 4 års alderen, hvis det er muligt at komme dertil med bus eller på gåben på en nem måde.

Vi må ikke benytte private biler til vores udflugter.

Fastelavn/juletræsfest/sommerfest mv.

Vi afholder i løbet af året flere arrangementer og de vil blev meddelt via Famly.

Bedsteforældredag

Bedsteforældredag ligger fast torsdag førStor bededag. Vi plejer at lave aktiviteter, plante blomster og byde på kaffe/the og boller.

Ferie

Alle har behov for ferie både børn og personale. Vi har få lukkedage i Femstjernen og for at vi kan sammensætte den mest optimale bemanding i forbindelse med hellig dage og i ferieperioder, vil vi gerne opfordre til at I altid ligge ferie/fridag ind i Famly, når I ved det. Samtidig opfordrer vi til, at alle børn holder 2-3 ugers ferie i perioden maj til september.