VISION

Vores vision er, at være den lille nære institution. Vi ønsker at kunne tilbyde en institution med et højt fagligt niveau, som har fokus på både det enkelte barn og relationerne i en gruppe. Vi prioriterer at have højere personale normering end de kommunale institutioner, men til samme takst.

Vi ser os som en institution der har rigtigt gode rammer til forældre, der ikke ønsker at få deres ferie tvangsudskrevet af det offentlige år efter år. Samtidigt har vi fokus på at gøre dagen mindre stresset for familien. Det kan være de små ting der er med til at give ekstra luft i dagligdagen. For at opfylde vores vision tilbyder vi derfor:

  • Ingen lukkedage ved sommerferie, vinterferie, efterårsferie samt dagene op til påske
  • Åbent fra kl. 6.00 til 17.30 alle hverdage, fredag dog kun til 17.00
  • Fri ble- og frugtordning
  • Morgenmad fra 6.00- 7.20
  • Fokus på kreativitet og bevægelse.
  • Søskenderabat til børn i institutionen.
  • Der kan søges friplads med en lille egenbetaling.

Velkommen til Daginstitutionen Femstjernen