Det får du


Som hovedregel ønsker vi at følge taksterne for en fuldtidsplads i Ringsted Kommune.

I Femstjernen er følgende inkluderet i taksten:

3 timers udvidet åbningstid ugentligt
Fri frugt
Fri ble ordning
Ingen lukkedage.

I Femstjernen har vi udvidet åbningstid. Mandag-torsdag fra 06.00 – 17.30, fredag fra 06.00 – 17.00. Og dette er med i prisen – Hvad betyder det for jer som familie?

Taksten for 2018 er:

Vuggestueplads: 3.350 kr. / måned

Børnehaveplads: 1.872 kr. / måned

Vi har søskenderabat og fripladsordning i institutionen på lige fod med kommunale institutioner.