Velkommen til Femstjernen


I institutionen har vi 2 målgrupper, den vigtigste er selvfølgelig børnene. Men vi mener det er vigtigt, at når vi tænker på børnene at vi også tænker i børnenes familier som den anden målgruppe.

• Ingen lukkedage ved sommerferie, vinterferie, efterårsferie samt dagene op til påske.
• Åbent fra kl. 6.00 til 17.30 alle hverdage, fredag dog fra 6.00 til 17.00.
• Fri ble og frugtordning
• Fokus på kreativitet og bevægelse. Eget sløjd og malerværksted. I samarbejde med Kværkeby friskole kan vi benytte gymnastiksal, musik og teater rum samt hjemmekundskabs lokale til pædagogiske aktiviteter og projekter med børnene.
• Søskenderabat til børn i institutionen,
• Ved børn i Kværkeby friskole og institution, gives der også søskenderabat.
• Der kan søges friplads.

Vi ser os som en institution der har rigtigt gode rammer til forældre, der ikke ønsker at få deres ferie tvangsudskrevet af det offentlige år efter år. Samtidigt har vi fokus på at gøre dagen mindre stresset for familien, vi sørger for frugt, bleer og udvidet åbningstid. Det kan være de små ting der er med til at give ekstra luft i dagligdagen. På sigt er det vores ønske at udvide med frokost ordning også. Det af flere grunde, blandt andet for at fokusere på sund kost til børnene og igen give det ekstra luft til den travle børnefamilie at der ikke skal tænkes på madpakker.

Et eksempel på aflevering og afhentning som tilgodeser barn og familien
Hvis du som forældre har bedre tid til at aflevere inden du skal være på arbejde? Giver det så ikke mere ro i familie og dermed en bedre og en mere rolig aflevering af dit barn hvor der er tid til at snakke? Derfor har vi udvidet åbningstiden og starter dagen 30 min tidligere så dem der møder tidligt lige får lidt mere luft. Det samme gør sig gældenden når der skal hentes, her er også udvidet med 30 min og 1 time om fredagen. Igen så det ikke er stressede forældre der lander 2 min over lukketid og at der dermed er ro til at møde barnet, læse beskeder og komme roligt ud af døren.