Om Femstjernen


Femstjernen blev oprindeligt etableret af forældre fra den gamle Sct Georges Gårdens Børneinstitution, hvor flere af dem stadig er aktive i bestyrelsen. Man havde et brændende ønske om at kunne bibeholde de gode initiativer og den atmosfære som var opbygget igennem de sidste 40 år.

Den Private Institution Femstjernen blev en realitet d. 1. februar 2013 hvor vi startede op med 7 børn og 4 personale.

Allerede fra starten har visionen om at være den lille nære institution været den primære drivkraft i arbejdet omkring Femstjernen.

Institutionen er som sagt privat og styres af en forældrevalgt bestyrelse bestående af 5 forældre. Så som forældre til et barn i vores institution har du stor indflydelse på de daglige rammer som dit barn skal færdes i.

De bliver ikke dikteret af en administration som sidder på afstand, men af brugerne. Vi er et godt eksempel på nærdemokrati, og på hvordan lokale kræfter selv kan bestemmer over hvad der er bedst for vores børn. Tillid, ansvar og engagement er med til at 1+1 bliver til 3, og det kommer alt sammen dit barn til gode i Den Private Institution Femstjernen.

 

Velkommen til Femstjernen

Den lille institution med det store hjerte