indskrivning af børn der skal starte i 2017

Nu har Femstjernen åben for indskrivning af børn der skal starte i vuggestue i 2017.

Vores vuggestue har plads til ialt 9 børn fra årgang 2016. Pt har vi 2 ledige pladser tilbage fra årgang 2016.

Ring på tlf 60124061 eller skriv til leder Helle D. Joensen på mail hdj@femstjernen.dk

Du er selvfølgelig velkommen til at ringe og lave en aftale om at se vores lille institution.

Kontaktoplysninger

Den private institution Femstjernen (daglig tale Femstjernen)

Kværkebyvej 2B
4100 Ringsted
Tlf: 6012 4061

Daglig leder:
Helle Dyring Joensen
Tlf.: 6012 2254

EAN: 5790002186288

Bedsteforældre indtog Femstjernen

Næsten et halvt hundrede bedsteforældre og deres børnebørn havde et par gode timer sammen forleden, da Bedsteforældredagen løb af stablen. Der blev plantet blomster, og spist hjemmelavede boller og drukket kaffe til den store guldmedalje, og heldigvis holdt vejret det meste af tiden. //kip

20150528_150821
Mange flotte blomster blev plantet

Rytmikhold

I Femstjernen får vi i 2014 hjælp fra Ringsted musik og kulturskole til at afvikle rytmik for vores børn i Institutionen.

I første omgang er det for de store børn, men hvis det er en succes er det tanken vi gerne vil brede det ud til de små også.

Undervisningen sker ved rytmikpædagog Jan Nielsen Birk. Vi glæder os rigtigt meget til første gang den 24. januar hvor det starter.

Takster pr. 1. januar 2016

Vores mål er som hovedregel, at Femstjernen følger Ringsted kommunes takst for en fuldtidsplads, med 3 timers ugentlig udvidet åbningstid. Åbningstiden i Femstjernen er fra 6 morgen, til 17.30 aften fra mandag til torsdag, om fredagen lukker vi kl. 17.

Priserne i 2016 er for en vuggestueplads 3.190 kr. om måneden og for en børnehaveplads  1.783 kr. om måneden.

Vi har søskende rabat og fripladsordning i institutionen på lige fod med kommunale institutioner.

Pr. 1. januar 2016 får I følgende ekstra, som i ikke får for en tilsvarende takst i Ringsted.

  • 3 timers udvidet åbningstid ugentligt som der ikke betales for.
  • Fri frugt
  • Fri ble ordning
  • Kun 3 lukkedage, Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag,
  • Ekstra dage vi holder åbent kontra kommunalt regi er ca. 10 hverdage.
  • Et mål om, at have flere varme hænder pr. barn end normering i Ringsted kommune.

Vi har ca. 1 voksen mere end normeringen foreskriver til 40 børn. Ringsted kommunes takst for vuggestue er 3227 kr. og børnehaveplads koster 1803 kr.

I Ringsted kommune betaler man taksten 11 gange om året, men har også kun åbent i ca. 11 måneder. I Femstjernen betaler man taksten 12 gange men vi har også åbent i 12 måneder.

Fakta om Femstjernen

I institutionen har vi 2 målgrupper, den vigtigste er selvfølgelig børnene. Men vi mener det er vigtigt, at når vi tænker på børnene at vi også tænker i børnenes familier som den anden målgruppe.

Fakta om institutionen

• Ingen lukkedage ved sommerferie, vinterferie, efterårsferie samt dagene op til påske.
• Åbent fra kl. 6.00 til 17.30 alle hverdage, fredag dog fra 6.00 til 17.00.
• Fri ble og frugtordning
• Fokus på kreativitet og bevægelse. Eget sløjd og malerværksted. I samarbejde med Kværkeby friskole kan vi benytte gymnastiksal, musik og teater rum samt hjemmekundskabs lokale til pædagogiske aktiviteter og projekter med børnene.
• Søskenderabat til børn i institutionen,
• Ved børn i Kværkeby friskole og institution, gives der også søskenderabat.
• Der kan søges friplads.

Vi ser os som en institution der har rigtigt gode rammer til forældre, der ikke ønsker at få deres ferie tvangsudskrevet af det offentlige år efter år. Samtidigt har vi fokus på at gøre dagen mindre stresset for familien, vi sørger for frugt, bleer og udvidet åbningstid. Det kan være de små ting der er med til at give ekstra luft i dagligdagen. På sigt er det vores ønske at udvide med frokost ordning også. Det af flere grunde, blandt andet for at fokusere på sund kost til børnene og igen give det ekstra luft til den travle børnefamilie at der ikke skal tænkes på madpakker.

Et eksempel på aflevering og afhentning som tilgodeser barn og familien
Hvis du som forældre har bedre tid til at aflevere inden du skal være på arbejde? Giver det så ikke mere ro i familie og dermed en bedre og en mere rolig aflevering af dit barn hvor der er tid til at snakke? Derfor har vi udvidet åbningstiden og starter dagen 30 min tidligere så dem der møder tidligt lige får lidt mere luft. Det samme gør sig gældenden når der skal hentes, her er også udvidet med 30 min og 1 time om fredagen. Igen så det ikke er stressede forældre der lander 2 min over lukketid og at der dermed er ro til at møde barnet, læse beskeder og komme roligt ud af døren.

Institutionen er privat og styres af en forældrevalgt bestyrelse bestående af 5 forældre. Så som forældre til et barn i vores institution har du stor indflydelse på de daglige rammer som dit barn skal færdes i. De bliver ikke dikteret af en administration som sidder på afstand, men af brugerne. Vi er et godt eksempel på nærdemokrati, og på hvordan lokale kræfter selv kan bestemmer over hvad der er bedst for vores børn. Tillid, ansvar og engagement er med til at 1+1 bliver til 3, og det kommer alt sammen dit barn tilgode i privat institutionen Femstjernen.

Fjemstjernen er godkendt

Femstjernen blev på udvalgsmødet den 20. december 2012 godkendt af Ringsted kommune. Det er vi rigtigt glade for og at alt det meget arbejde fra forældregruppen og frivillige støtter har båret frugt.

Vi ser nu frem til at åbne 1. februar 2013 hvor vi kan byde velkommen til både børn, forældre og personalet.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-12-2012
Godkendt, med den tilføjelse at det også er en forudsætning for godkendelsen, at aftalen mellem ”Femstjernen” og ”Kværkeby Friskole” ikke strider i mod salgsaftalen mellem Ringsted kommune og ”Kværkeby Friskole”.

I forbindelse med at kommunen har fremsat en forudsætning for godkendelse, så kan vi fortælle at der ikke er nogen hindring i denne. Derfor kan Femstjernen oprettes som planlagt og samarbejdet med Kværkeby friskole kan som planlagt etableres.

Kontaktoplysninger til bestyrelsen

Thomas Vangsaa
Kongensgade 15
4100 Ringsted
thomas (at) femstjernen.dk
Mobil: 26372827 – træffes bedst aften

René Luckow
Tyvelsevej 79
4171 Glumsø
rene (at) femstjernen.dk
Mobil: 61562495 – træffes bedst aften

Bemærk at vi er fra forældregruppen der er bag opstarten af institutionen. Så snart vi er kommet i luften i 2013, skal der være valg blandt forældrene til indskrevne børn og bestyrelsen udvides til 5 forældre.